Balkong i Stockholm – bygga balkong med Fästeb.

Från tanke till balkong

Att bygga balkong följer vanligtvis en liknande process varje gång. Här berättar vi hur vi om vår normala process från tanke till balkong.

 1. Någon i förening väcker frågan om balkong

  Ofta bildas en balkonggrupp eller liknande som aktivt arbetar med frågan. Denna tar sedan kontakt med Fästeb.

 2. Platsbesök

  Fästeb besöker fastigheten för att undersöka förutsättningarna för balkonger, samt samlar in andra viktiga fakta och information.

 3. Offertförslag

  Efter genomfört besök skickar vi ett offertförslag.

 4. Stämman beslutar om balkong

  Olika föreningar har olika beslutsprocesser, men ofta krävs ett stämmobeslut. Föreningen kallar då till en föreningsstämma där ni röstar kring frågan ”ska de lägenhetsinnehavare i föreningen som har möjlighet att bygga balkong, beviljas tillstånd till detta?”

 5. Kontrakt skrivs

  Om föreningen bestämmer sig för att gå vidare med projektet upprättar föreningen och Fästeb ett kontrakt.

 6. Ritningar för balkong

  Fastigheten mäts, fotograferas, dokumenteras och ritningar tas fram. Vi tar vanligen fram handlingar för bygglov, men kan även samarbeta med annan, av er utsedd, konsult eller arkitekt. När ritningarna är klara skickas dessa till föreningen för godkännande.

  Bra att veta: Nya balkonger på befintliga hus i Stockholm stad behöver bygglov

 7. Föreningen granskar och godkänner ritningarna

  När föreningen godkänt ritningarna för balkongerna skickar Fästeb in en ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret.

 8. Stadsbyggnadskontoret granskar

  Stadsbyggnadskontoret utser en handläggare som granskar ansökan. Vanligtvis ombesörjer Fästeb eventuella ändringar.

 9. Bygglov för balkong beviljas

  När kommunen har beviljat bygglovet, genomför vi individuella lägenhetsbesök för mätning av fönster med mera.

 10. Föreningen förbinder alla som ska köpa balkong

  Eftersom föreningen bär det juridiska ansvaret för balkongbyggnationen rekommenderar vi att föreningen antingen samlar in pengar från de medlemmar som ska bygga balkong, alternativt upprättar ett bindande avtal mellan respektive medlem och föreningen.

 11. Balkonger och fönsterdörrar monteras

  Att montera balkong och fönsterdörrar tar vanligen bara 2–3 veckor per lodrät rad i fastigheten. Monteringen sker utifrån och kan göras året om. Ingreppen i lägenheten är små och du kan bo kvar under den korta monteringstiden som varje enskild lägenhet berörs av. Vi flyttar element och ersätter fönster med fönsterdörr. När väggen tagits bort och balkongdörren är på plats görs lagningar, putsning och målningsarbeten.

  Bra att veta: Hos oss får du en lagbas som kontaktperson, som alltid finns på plats under hela uppförandet, så att du kan känna dig trygg och alltid har någon att direkt ställa frågor eller framföra eventuella synpunkter till.

 12. Slutbesiktning och överlämnande

  Efter att Fästeb avslutat arbetet besiktar en av föreningen utsedd besiktningsman varje balkong och eventuella anmärkningar åtgärdas. Nycklar återlämnas och balkongerna övergår i föreningens ägo. Nu återstår bara att gå ut och njuta!

  Bra att veta: Tänk på att alla i en förening som har möjlighet att utnyttja ett bygglov, inte måste utnyttja detta.

Detta är en kort summering av hur processen att planera och bygga balkong vanligen brukar gå till i en förening. Variationer kan givetvis förekomma, men vi hoppas att summeringen kan hjälpa dig att få en överblick.

Se några av våra balkongprojekt här. Därför ska du anlita Fästeb för att bygga balkong.

Vill du veta mer? Ring oss på 08-744 00 07 eller skicka in formuläret så hör vi av oss!

Trygga och skräddarsydda

Det är viktigt för oss att balkongen passar just er fastighet.

Läs mer om våra balkonger »

Intresseanmälan

 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.